Spaar het mileu, begin bij jezelf

Als bedrijf zijn wij ook bewust met het mileu bezig. In het verleden was men al snel geneigd om, als men met een watergedragen produkt (verf, saus of bijvoorbeeld lijm) werkte, een kwast of roller uit te spoelen onder de kraan. Dit gebeurde bijvoorbeeld wanneer er vuil in de kwast zat, of wanneer er een met andere kleur gewerkt werd. Op dit moment ontstaat er spoelwater wat zwaar verontreinigd is en moeilijk door het waterzuiveringssysteem uit het water kan worden gefilterd, daarom wordt het beoordeeld als chemisch afval, en is erg schadelijk als het op het riool wordt geloosd.

Daarom hebben wij hiervoor een machine aangeschaft die het spoelwater kan zuiveren. Het vervuilde water wordt gezuiverd en gerecycled voor hergebruik.

Wij hopen hiermee ons steentje bij te dragen aan een schoner mileu, en hopen dat andere schildersbedrijven ons voorbeeld zullen volgen.


 

Schildersbedrijf Alma bestaat 12,5 jaar

EDE- Schildersbedrijf Alma viert 1 oktober haar twaalfeneenhalfjarig jubileum en eigenaar Marius de Bruin blikt even terug naar het begin. “Ik kom uit een schildersfamilie. Zowel mijn vader als mijn drie broers zijn schilder. Al gauw besloot ik dat ik graag een eigen bedrijf wilde beginnen. De naam van ons bedrijf Alma is een samenvoeging van de naam van mijn vrouw Alice, de spil van het bedrijf, en mijn naam Marius. Het eerste jaar werkte ik voor mijn broer en achterneef. Daarna kreeg ik zoveel eigen opdrachten dat ik een schilder in dienst kon nemen. Inmiddels zijn er zo’n twintig schilders aan het werk. We hebben voornamelijk opdrachten in de gemeente Ede, maar het komt ook wel eens voor dat we een vakantiehuis op Texel of in Duitsland mogen schilderen”, vertelt Marius. Kwaliteit staat voor deze ondernemer hoog in het vaandel. “Het is belangrijk om goed naar de wensen van de klant te luisteren, samen een plan van aanpak te maken, een hoogwaardige kwaliteit werk te leveren en te zorgen dat alles netjes voor elkaar komt.” Voor zowel binnen- als buitenschilderwerk kunt u bij Schildersbedrijf Alma terecht. In 2006 betrok het schildersbedrijf een pand aan de Hoorn in Ede. Alma verzorgt onderhoudswerkzaamheden voor verschillende soorten gebouwen en projecten als monumentale panden, Vereniging van Eigenaren, woningcorporaties, scholen, kantoren en particuliere woningen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Schildersbedrijf Alma, (0318)624004 of kijken op www.schildersbedrijfalma.nl 


 

Laat uw schilderwerk regelmatig controleren.

Wist u dat regelmatig onderhoud van de kozijnen de levensduur van het hout verlengt?  
Ook is het belangrijk dat u uw houten kozijnen regelmatig, bij het lappen van de ramen, schoonmaakt. U kunt daarvoor gewoon zachte zeep gebruiken. 

Wij adviseren u om eens in de twee jaar uw schilderwerk door ons te laten beoordelen op technische gebreken of eventuele mechanische beschadigingen. Dit werkt preventief. Wanneer er vroeg in het proces wordt ingegrepen, bespaart u dit uiteindelijk kosten.


 

Binnenschilderwerk

Wanneer u een offerte bij ons aanvraagt voor het buitenschilderwerk, vraag dan ook eens of wij voor u het binnenschilderwerk willen controleren. Wij kunnen u dan adviseren wat u moet doen met betrekking tot het schilderwerk en wij beoordelen of het kitwerk nog in goede staat verkeerd. 
Deze controle is erg belangrijk. De duurzaamheid van het buitenschilderwerk wordt namelijk mede bepaalt door de kwaliteit van het binnenschilderwerk.Grote veranderingen in 2010 voor de verfbranche

In 2010 verdwijnen veel oplosmiddelhoudende lakken in verband met 2010 VOS wetgeving. Dit houdt in dat de meeste vertrouwde verven in  2010 niet meer te verkrijgen zijn.  wat houd deze wetgeving in:

1. Wat zijn VOS? 
‘Vluchtige Organische Stoffen’ (VOS) is een verzamelnaam voor een groep van vluchtige of snel verdampende producten die één of meerdere koolstofatomen bevatten. Meestal zijn ze synthetisch aangemaakt op basis van aardolieproducten. VOS worden vaak gebruikt als oplosmiddelen in verf, schoonmaakmiddelen, lijmen en drijfgas voor spuitbussen. Brandstoffen als benzine en diesel bestaan voor een groot deel uit VOS. 

2. Wat houdt de wetgeving in? 
De Europese Unie gaat de uitstoot van vluchtige organische stoffen die vrijkomen bij het gebruik van bepaalde verfproducten sterk inperken. 
De Richtlijn nr. 2004/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 streeft naar de beperking van de emissies van vluchtige organische stoffen (VOS), tengevolge van het gebruik van organische oplosmiddelen in bepaalde lakken en verven. Voor water- en oplosmiddelhoudende verven legt deze richtlijn een maximaal VOS-gehalte op, dat uiterlijk in 2010 niet meer mag overschreden worden. 
De eerste streefdatum werd vastgelegd op 31 december 2007. 

3. Welke producten zullen verdwijnen? 

2007 
De eerste fase van deze Europese richtlijn, die ingaat op 1 januari 2007, heeft vooral gevolgen voor een aantalspecifieke producten. Voor deze producten zijn gelijkwaardige producten in te zetten. Deze nieuwe verven zijn minder belastend voor gezondheid en milieu en hoeven technisch niet onder te doen voor producten die meer oplosmiddelen bevatten. 

2010 
De grootste verandering heeft in 2010 plaats, dan verdwijnen de meeste klassieke oplosmiddelhoudende verven en lakken. Alleen High Solids, Lijnolieverven en watergedragen verven zullen blijven. Al onze verfleveranciers zijn al jaren bezig om in 2010 goede alternatieven te bieden. Dit jaar verwachten wij dat de meeste leveranciers een antwoord zullen hebben op deze wetgeving. Voor de meeste oplosmiddelhoudende producten die verdwijnen, zijn er dan ook nu al watergedragen alternatieven beschikbaar.